top of page

Ông Lái Đò

Giữa trời tuyết lạnh đưa tang

Nguyện đem ấm áp đến hàng chúng sanh

Câu kinh tiếng kệ lời lành

Tiễn nhau một đoạn tử sanh đôi đường!

Thôi thì nhớ, thôi thì thương

Có ai tránh khỏi vô thường nay mai?

Thôi thì ngắn, thôi thì dài

Trăm năm nói vậy chưa tày một gang!

Bờ này sinh tử họp tan

Sông yêu biển ái bao hàng lệ rơi

Bờ kia giải thoát một trời

Thong dong mây trắng giúp đời cơn mưa.

Thuyền từ neo đậu bến xưa

Thương cho ông lái vẫn chưa khách nào!

Bên sông quạnh quẽ biết bao

Ngâm nga thi kệ đợi chào tri âm!

      Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page