top of page

CHÁNH TƯ DUY VỀ TỊNH ĐỘ

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Chánh Tư Duy Về Tịnh Độ do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Phước Hải - Charollte, NC ngày 12 tháng 1. 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page