top of page
Trang Nhà  <  Kinh Sách  < Sách

          TÁM THỨC THIỀN TRONG ĐỘNG           

                                                                                                                       Tác giả: Thiền sư Thích Thánh Nghiêm

                                    Dịch giả: Sakya Minh-Quang

               Thuyết Minh và Đồ Hình Minh Họa

 

 Khởi Thức (tư thế chuẩn bị):

   1. Đứng chấp tay trước ngực.

   2. Hai chân dang rộng bằng vai.

   3. Tâm an trú trong hiện tại, hít thở điều hòa.

      Mỗi động tác đều ý thức rõ cảm giác vận động,

      thư giãn của từng bộ vị và toàn thân, từ từ đạt

      đến sự thụ hưởng thư thới của thiền tập.

   4. Chấp tay trở lại trước ngực sau mỗi động tác.

 ----------------------------------------------------------

 I. Thức thứ nhất: Xoay eo vung tay

       1. Buông lõng thân thể, hai chân đứng dang bằng va, hai tay để hai                 bên một cách tự nhiên.

       2. Eo xoay về phía trái, hai cánh tay vung theo, bàn chân giữ nguyên                không động.

       3. Nương theo thế vung ta, lòng bàn tay phải đập nhẹ vào vai trái,                  lưng bàn tay trái đập nhẹ vào thắt lưng.

       4. Đổi hướng với động tác ngược lại, lặp đi lặp lại nhiều lần.

       5. .Chắp tay trở lại trước ngực sau khi hoàn tất thức thứ nhất.

Mục Luc

   II. Thức thứ hai: Vận động phần cổ

                              1. Đứng buông lỏng thân thể với hai chân dang rộng bằng vai và hai tay buông tự nhiên                                          hai bên.

                              2. Nghiêng đầu từ từ về bên trái, vành tai nghiêng sát vào vai trái đến mức tối đa. Ý thức                                        rõ cảm giác dãn căng ra ở phía cổ bên phái.

                              3. Nghiêng đầu từ từ về bên phải, vành tai cố gắng nghiêng sát vào vai phải đến mức tối                                          đa. Ý thức rõ cảm giác giãn căng ra ở phía cổ trái.

                              4. Sau khi thực tập động tác trên nhiều lần, đầu trở lại vị trí bình thường, từ từ xoay về                                          phía trái. Ý thức rõ cảm giác giãn căng ở cổ và cảm giác toàn thân buông thư.

                              5. Xoay đầu từ từ về bên phải. Ý thức rõ cảm giác căng ra bên cổ trái và cảm giác toàn                                            thân buông thư.

                              6. Sau khi tập nhiều lần động tác trên, đầu trở về vị trí cũ, rồi từ từ cuối đầu xuống ngực,                                        ý thức rõ cảm giác giãn ra ở vùng cổ sau; sau đó từ từ ngước đầu lên rồi ngã về                                          phía sau, ý thức rõ cảm giác căng giãn ở hàm trước.

                              7. Lặp đi lặp lại mỗi động tác nhiều lần.

                              8. Chắp tay lại ngang trước ngực khi hoàn tất động tác.

 

 

III. Thức thứ ba: Xoay eo.

        1. Toàn thân buông lỏng

        2. Chống nạnh hai tay bên hông, chú ý lưng bàn tay hướng xuống

        3. Xoay chậm rãi phần eo và mông từ trái sang phải nhiều vòng.

        4. Ý thức rõ sự chuyển động, kế đó sự thư giãn ở bộ phận này,

              sau đó là ý thức cảm giác buông thư toàn thân.

        5. Đổi hướng xoay eo từ phải sang trái. Động tác chậm rãi đi kèm

              với ý thức như phần trên. Lặp lại động tác nhiều lần.

        6. Chắp tay lại trước ngực khi hoàn tất động tác.

 

 

IV. Thức thứ tư: Chống trời chạm đất.

                                   

                                     1. Đứng buông lỏng thân thể, chân dang rộng bằng vai.

                                     2. Chắp tay trước ngực, rồi mười ngón đan vào nhau, từ từ mở rộng hai cánh tay,                                             đồng thời xoay lòng bàn tay hướng lên trên, đưa hai tay lên quá đầu, càng                                               cao càng tốt như nâng lấy bầu trời. Hai ngót chân cùng nhón lên nếu                                                   được; còn không vẫn giữ nguyên.

                                     3. Hạ hai tay xuống trước ngực như vị trí cũ, rồi mười ngón tay đan vào nhau                                                   lòng bàn tay hướng xuống đất, người khom xuống càng sát đất càng tốt.                                               Ý thức cõ cảm giác kéo giãn của hai chân và cột sống lưng sau.

                                     4. Từ từ đứng dậy, hai tay kéo về đặt ngang trước ngực như cũ, rồi lặp lại động tác                                                đưa tay lên quá đầu như trước.

                                     5. Lặp đi lặp lặp lại động tác này nhiều lần.

                                     6. Hai tay chắp lại ngang ngực khi hoàn tất động tác.

 

V. Thức thứ năm: Vung tay nhún gối

  1. Đứng thả lỏng với hai chân dang rộng bằng vai, hai tay buông lỏng hai bên.

  2. Vung hai tay ra phía trước, rồi vung ngược về phía sau đồng thời với hai đầu                                         gối nhún xuống. Hai tay từ phía sau vung ra trước trong khi hai đầu gối                                            đứng lên. Phối hợp nhịp nhàng giữa vung tay và nhún gối. Lập đi lập lại                                            động tác nhiều lần.

  3. Ý thức rõ cảm giác buông thư của hai tay, hai gối, sau đó là sự thư thới toàn thân.

  4. Chắp tay lại ngang ngực sau khi hoàn tất động tác.

                        VI. Thức thứ sáu: Xoay mình vẽ vòng tròn

                              1. Thân thể buông lỏng, hai chân đứng dang rộng bằng vai.

                              2. Từ từ nâng hai cánh tay lên phía trước, khoảng cách rộng bằng vai, hai lòng bàn tay                                        xoay hướng vào nhau như ôm giữ quả cầu.

                              3. Chuyển thân và hai cánh tay chầm chậm theo đường vòng tròn từ phải qua trái, từ                                          trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

                              4. Sau khi lập lại động tác này nhiều lần, đổi hướng di chuyển vòng tròn từ trái qua phải.                                        Lặp đi lặp lại nhiều lần.

                              5. Ý thức rõ sự di chuyển của eo kéo theo sự di chuyển của cánh tay.

                              6. Thụ hưởng cảm giác buông thư của eo và toàn thân.

                              7. Chắp hai tay lại trước ngực sau khi hoàn tất động tác.

     VII. Thức thứ bảy: Vận động đầu gối.

  1. Đứng buông lỏng người, hai chân dang rộng bằng vai.

  2. Co gối, hai tay đặt lên đầu gối.

  3. Xoay nhẹ và chậm hai đầu gối từ trái sang phải.

  4. Ý thức rõ sự chuyển động của hai gối.

  5. Sau nhiều vòng, đổi hướng xoay hai gối từ phải sang trái nhiều vòng.

  6. Hoàn tất động tác, đứng thẳng lại, hai tay chắp ngang trước ngực.

 

 

 

                      VII. Thức thứ tám: Kéo giãn người hai bên.

                         1. Đứng buông lỏng người, hai chân dang rộng ngang bằng vai.

                         2. Chân trái bước chậm về phía trước xéo qua trái, đầu gối trái hơi khụy về phía trước như                                     hình cánh cung, chân phải duỗi thẳng; đồng thời cánh tay trái đưa ra trước, cánh tay                                   phải duỗi ra sau.

                         3. Chầm chậm rút chân trái về đứng thẳng; hai tay cũng rút về chắp ngang trước ngực.

                         4. Chân phải bước chầm chậm về phía trước xéo qua phải, đầu gối hơi khụy về phía trước,                                     chân trái duỗi thẳng; đồng thời cánh tay phải đưa tới trước, cánh tay trái duỗi ra sau.

                         5. Chầm chậm rút chân mặt về đứng thẳng, hai tay cũng rút về chắp ngang ngực.

                         6. Lặp lại các động tác trên nhiều lần, ý thức rõ cảm giác nơi cổ, chân và eo.

                         7. Hoàn tất động tác, đứng yên chắp tay trong vòng vài giây.

                          Tám Thức Thiền Trong Động đến đây kết thúc.

bottom of page