top of page

 Hình ảnh Tu viện Thiện Tường đón Xuân Mậu Tuất 2018

Phật tử làm công quả chuẩn bị cho Xuân Mậu Tuất 2018

Chuẩn bị đón giao thừa 2018

Hoa đăng đêm giao thừa 2018

Thầy viện chủ phát lộc đầu Xuân 2018

Đón giao thừa 2018

Mùng một Tết 2018

bottom of page