top of page

Vũ Khúc Cúng Dường Xuân Mậu Tuất 2018


Xin mời đại chúng xem Vũ Khúc Cúng Dường Xuân Mậu Tuất 2018 tại Tu Viện Thiện Tường do các em trong ban đạo ca Hoa Thiện Tường thực hiện.

bottom of page