top of page
Vô Minh Là Gì

   

     Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Vô Minh Là Gì? do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Ấn Tôn - San Jose, CA ngày 29 tháng 4, 2018.

bottom of page