top of page

Nhàn Đạo Nhân

絕學無為閒道人
不除妄想不求真
無明實性即佛性
幻化空身即法身 

Dịch âm:


      Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân

      Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân

      Vô minh thực tánh, tức Phật tánh

      Huyễn hóa không thân, tức pháp thân! 

Dịch nghĩa:


       Tuyệt học vô vi: nhàn đạo nhân!

       Chẳng trừ vọng tưởng, chẳng tìm chân

       Tánh thật vô minh là Phật tánh

       Huyễn hóa thân không tức pháp thân! 
               Thiền sư Huyền Giác, Sakya Minh-Quang dịch

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page