top of page

  Bài Giảng Lễ Phật Đản Chung - North Carolina 

  Kính mời đại chúng lắng nghe Bài Giảng Lễ Phật Đản Chung - North Carolina do HT. Thích Phước Tịnh và TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại tiểu bang North Carolina May 26, 2018

bottom of page