top of page

Nhớ Cha

Tuổi cha nay đã kề trăm

Tóc con cũng đã hoa râm lâu rồi

Quê nhà, hải ngoại xa xôi

Nhớ cha dạ lại bồi hồi không yên!

+++

Cha là Phật, cha là tiên

Cha cho con cả một miền thương yêu!

Mẹ về cõi Phật tiêu diêu

Thương cha ở vậy dắt dìu đàn con.

+++

Bao năm vất vả gầy mòn

Cha kiêm làm mẹ gánh con vào đời

Các con có chỗ, có nơi

Mà lòng cha vẫn không rời quan tâm.

+++

Đêm nằm con lại nghĩ thầm

Đời cha như thể con tằm nhả tơ

Tơ dệt áo đẹp người mơ

Con tằm khô xác nằm trơ một mình!

+++

Chỉ mong cha được trường sinh

Mỗi năm về viếng thỏa tình cha con

Trăm năm nước chảy đá mòn

Tình cha lai láng vuông tròn trăm năm!

+++

Đêm nay mượn ánh trăng rằm

Gởi lời tâm sự về thăm cha già

Cha đang tưới nước, tỉa hoa?

Có hay con ở phương xa nhớ về!

Sakya Minh-Quang

Đây là bài thơ viết về Cha lần đầu tiên trong đời. Thầy xin tặng Phật tử Nhật Kim Luân (Cali) và Chơn Phương (Texas) để chúc thượng thọ Cha, Cụ Ông Võ Dự, Pháp Danh Nhật Minh 99 tuổi. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cụ sống trường thọ và khỏe mạnh lâu dài hơn nữa!

Nam-mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page