top of page
Trang Nhà  <  Kinh Sách  <  Sách

Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

     Bệnh tật đeo theo để khổ đời

     Con người vì bệnh phải mòn hơi

     Bệnh xui quân tử không tròn chí

     Bệnh khiến nam nhi phải lỡi thời

     Bệnh chuyển trần gian thành địa ngục

     Bệnh mờ non nước áng mây trời

     Phải chi không bệnh là hy hữu?

     Nên mộng xuân hồng phải tả tơi!

     Nếu biết giữ tâm mình không bệnh

     Tử sinh nhìn lại chỉ trò chơi !

   Thân bệnh mà tâm không bệnh,” đây không phải là câu nói suông mà đã được chứng thực qua cuộc đời của Pháp sư Đạo Chứng. Pháp sư là một vị chuyên trị ung bướu trước kia, sau đó trở thành bệnh nhân ung thư, và cuối cùng xuất gia tu hành, thắng vượt bệnh

khổ. Với bi nguyện giúp đời, Pháp sư đã dấn thân vào nẻo khổ , cùng an ủi, khích lệ và chỉ dẫn cho những ai cùng trong cảnh ngộ. Tác phẩm Niệm Phật Chuyển Hóa tế Bào Ung Thư này chính là ghi lại những lời giảng dạy vô giá của Pháp sư.

      Xin trân trọng giới thiệu cùng đại chúng quyển sách Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư, tác giả Pháp sư Đạo Chứng mà chúng tôi dịch năm 2000, đã xuất bản và tái bản nhiều lần, số lượng in để ấn tống ở Việt Nam và tại Mỹ đến cả trăm ngàn bản

Sách cũng được phổ biến ở dạng sách nghe (audio book). Từ khi quyển sách này ra đời, rất nhiều người tìm đọc và xin thỉnh.
       Dịch giả Sakya Minh-Quang kính giới thiệu. 

Video : Audio Sách Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

bottom of page