top of page

Tâm Bình Thế Giới Bình

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp Tâm Bình Thế Giới Bình do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Điều Ngự - CA. 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page