top of page

Tấm Lòng Vô Lượng

Cơm tấm chả bì, lại bún riêu
Phở chay, bún huế... nấu đều đều
Đôi khi bánh lọc thay khẩu vị
Phật tử chùa tôi sao đáng yêu!
    ***
Có lúc giao hàng tiệm thực xa
Tiền công nếu tính... lời không ra
Nhưng lòng hoan hỷ không hơn thiệt
Người ăn ngon miệng phước của ta!
   ***
Thức khuya dậy sớm lo cho chùa
Từng đồng kiếm được thực là chua
Khi ăn chánh niệm, nên hồi hướng
Công đức người làm lẫn người mua!
   ***
Xây chùa quan trọng nhất tấm lòng
Lòng vì Phật Pháp chẳng quản công
Thương ai vất vả lo cơm áo
Vẫn nhớ chùa nhà chưa có xong!
   ***

Riêng một góc trời đất Champaign
Một vùng đất mới lạ mà quen
Không biết kiếp nào mang ân nghĩa
Hôm nay dừng lại nối duyên sen!
             Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page