top of page

Thầy Tôi

Thầy tôi áo rách vá vai
Mà y nhẫn nại đẹp hoài ngàn năm.
Thầy tôi một túp lều không
Lấy tình thương lớn mênh mông làm nhà.
Dù bao công hạnh Hằng sa
Thầy luôn vô ngã trên tòa tánh không!
Đời người con quá nửa vòng
Vẫn đi trong cõi mênh mông tình Thầy!

              Sakya Minh-Quang

1.jpg

Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Tường

Thầy đi như cánh hạc bay

Thong dong giữa cuộc tỉnh say kiếp người

Chân dung xưa nét còn tươi

Giác Nguyên vẫn đợi chờ Người tái lai!

                Sakya Minh-Quang

Đêm đêm đối bóng dịch Kinh

Dáng xưa Thầy lại lung linh hiện về!

              Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page