top of page

Tri ân Phật tử San Jose

Tri ân Phật tử Jose 

Nhớ thầy xứ tuyết gởi về tình thương

Nấu chay gây quỹ cúng dường

Hộ trì Tu Viện Thiện Tường nơi xa.

Lòng thành ánh Nguyệt chan hòa

Pháp luân thỉnh chuyển gần xa lợi lành

Mượn tài Pháp thí chúng sanh

Nhà hàng bỗng hóa vô sanh Đạo tràng!

                Sa-môn Sakya Minh-Quang

 

    Thầy tri ân Nguyệt và Nhà Hàng Sài Gòn Kitchen đã phát tâm Thỉnh Chuyển Pháp Luân và hộ trì Tam Bảo. Bài thơ này xin gởi tặng đến Nguyệt và Nhà Hàng.

Hướng về Tu Viện Thiện Tường

Tuy xa nhưng thật thân thương mái Chùa

Trời lạnh xứ tuyết đầu mùa

Thầy Hiền Bạn tốt bốn mùa tiến tu

       Quảng Hoa

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page