top of page

CHƯƠNG TRÌNH
KHÓA TU XUẤT GIA BÁO ÂN
KHÁNH THÀNH ĐÀI QUÁN ÂM THỦY NGUYỆT

Thứ Năm 11/07/2019

-5:00 pm: Giới tử tề tựu ghi danh, nhận y bát, và thực tập đắp y.

-7:30 pm: Lễ truyền giới Sa-di, Sa-di ni

-10:30 pm: Chỉ tịnh

Thứ Sáu 12/07/2019

-4:45 am: Thức chúng

-5:00 am: Kệ Thỉnh Đại Hồng Chung

-5:30 am: Tọa thiền

-6:00 am: Tụng Kinh Di Giáo-khai thị

-7:30 am: Tảo thực

-9:00 am: Thính Pháp

-11:30 am: Quá Đường-Kinh Hành

-2:00 pm -3:30 pm: Thính Pháp

-4:00 pm -5:30 pm: Thính Pháp

-6:00 pm: Dược thực

-7:30 pm:  Tọa Thiền, Cảnh sách, Thiền Hành,

-8:30 pm: Thính Pháp

-10:30: pm: Chỉ tịnh

Thứ Bảy 13/07/2019

-4:45 am: Thức chúng

-5:00 am: Thỉnh Đại Hồng Chung

-5:30 am: Tọa thiền

-6:00 am: Tụng Kinh Di Giáo-khai thi

-7:30 am: Tảo thực

-9:00 am: Thính Pháp

-11:30 pm: Quá Đường-Kinh Hành

-2:00 pm -3:30 pm: Thính Pháp

-4:00 pm -5:30 pm: Thính Pháp

-5:30 pm: Chụp hình lưu niệm

-6:00 pm: Dược thực

-7:00 pm:  Thiền Trà-Giao Lưu Đạo Tình

-9:00 pm: Hoa Đăng

-10:30 pm: Chỉ Tịnh

Chủ Nhật 14/07/2019

-4:45 am: Thức chúng

-5:00 am: Thỉnh Đại Hồng Chung

-5:30 am: Tọa thiền

-6:00 am: Tụng Kinh Di Giáo-khai thi

-7:30 am: Tảo thực

-9:00 am: Khai Thị- Xả Giới

-10:00 am: Lễ Khánh Thành Đài Quán Âm Tự Tại và Hồ Tịnh Tâm

              (Có chương trình riêng)

-Chụp Hình Lưu Niệm

-12:30 pm: Trai Tăng

-1:00 pm: Phật tử thọ trai, thưởng thức văn nghệ cúng Dường

-4:00 pm: Hoàn mãn

IMG_4683.JPG

* Quý Phật tử có thể ghi danh tu học:

      * Email: tuvienthientuong@gmail.com

      * Facebook messenger: Tu Viện Thiện Tường

      * Phone chùa: (217) 552-1479

      * Phone sư cô Tường Vân: (773) 280 - 4842  

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page