Trang Nhà  <  Bài Viết

 1. Ảnh Dụ Chuốt Trong Ngụ Ngôn Phật Giáo P1

 2. Ánh Trăng Rằm Trong Văn Hóa và Văn Học Phật Giáo Phương Đông

 3. Bài Ca Vô Úy

 4. Bài Tụng Tri Ân Tổ Sư Giảng Giải 

 5. Bồ-Tát Hay Khóc

 6. Bớt Duyên 省緣

 7. Chân Thật Nghĩa của Giàu & Vui

 8. Chiêm Nghiệm Nhân Sinh Trong Mùa Dịch Bệnh Covid-19 Tăng Cao
 9. Cho Dù Ngày Mai Tận Thế

 10. Chữ Duyên Trong Đạo Phật 

 11. Chữ Hiếu Của Người Xuất Gia

 12. Con Không Là Đứa Con Lai

 13. Con Ơn Mẹ Nhiều Lắm ...

 14. Cốt Tủy Tu Hành: Dứt Trừ Tham Sân Si 
 15. Cùng Tử Về Lại Mái Nhà Xưa

 16. Cuộc Đời và Đạo Nghiệp Của Pháp Sư Thích Đạo An

 17. Danh Tăng và Cao Tăng

 18. Dịch và Bình Thơ Đầm Lặc Đàm của Tể Tướng Bùi Hưu (791-846)

 19. Dịch và Giới Thiệu Kinh Văn Thù Lễ Phật Pháp Thân ** 

 20. Dịch Thơ Sám Ngã Niệm

 21. Đạo Tình Nơi Cõi Tạm 

 22. Đạo Tình Nơi Xứ Tuyết 

 23. Đêm Rằm Tháng Giêng Suy Nghiệm Lẽ Sắc Không

 24. Đi Tìm Xuất Xứ Bài Kệ Tắm Phật

 25. Điếu Văn Hòa Thượng Thích Viên Thành

 26. Điếu Văn Ni Trưởng Như Ngọc

 27. Giới Thiệu Bản Dịch Kinh Hạnh Phúc
 28. Giới Thiệu Kinh Di Giáo

 29. Giới Thiệu Ý Nghĩa Phóng Sanh 

 30. Hoa Hồng Dâng Mẹ

 31. Học Hạnh Quán Âm - Vị Bồ-tát Ban Tặng Sự Bình An, Không Sợ Hãi 

 32. Kệ Tọa Thiền Buổi Sáng & Kệ Niệm Phật Buổi Tối 

 33. Kho Báu Vô Tận 

 34. Ký Ức - Món Quà Cõi Tạm

 35. Lời Chúc Tết Đầu Xuân: Năm Mới Phát Thánh Tài

 36. Lời Khai Thị của Hòa Thượng Hư Vân 

 37. Lời Nói Đầu - Kỷ Yếu An Cư Kiết Hạ tại Chùa Điều Ngự 2019 

 38. Lời Tựa Kinh Bát Đại Nhân Giác

 39. Lời Tựa Kinh Công Đức Tắm Phật

 40. Lời Tựa Kinh Người Phật Tử Tại Gia

 41. Lời Tựa Kinh Phúc Họa

 42. Lòng Con Như Chiếc Lá Khoai

 43. Mùa Xuân Thi Ca & Thiền Đạo: Trộm Được Phù Sinh Nửa Ngày Nhàn  

 44. Mười Bài Thi Kệ Về Ân Mẹ

 45. Mười Điều Huấn Thị Sửa Đổi Lỗi Lầm của Đại sư Hoằng Nhất 

 46. Ngày Mẹ Lâm Nạn 

 47. Ngôi Chùa Lý Tưởng

 48. Ôn Lại Nhân Duyên và Đạo Tình cùng Một Bậc Cao Tăng 

 49. Phá Trừ Hai Kiến Chấp Về Thân và Tâm

 50. Phật Pháp Tăng Quảng Luận (Trích Lục)

 51. Quà Sinh Nhật Cho Thầy và Tu Viện 

 52. Sám Hối và Bồ-tát Tam Tụ Tịnh Giới 

 53. Sám Hối Sáu Căn Giảng Ký **

 54. Sám Quy Mạng Giảng Giải ** 

 55. Tâm Kinh

 56. Tham luận Giáo Dục và Hoằng Pháp 1

 57. Tham Luận Giáo Dục & Hoằng Pháp 2

 58. Thăm Lại Diệu Đế

 59. Thánh Đức và Pháp Môn Của Bồ-tát Địa Tạng 

 60. Theo Dấu Chim Hồng

 61. Thơ Hoàng Hạc Lâu và Điển Tích trong Thi Kệ Phật Giáo *

 62. Tiễn Con Xuất Gia 

 63. Thiêng Liêng Tình Thầy 

 64. Thủ Bút Hòa Thượng Thích Thiện Tường

 65. Tin Sâu Hiểu Chắc

 66. Tịnh Nghiệp Mười Thương

 67. Tràng Hạt

 68. Tri Ân Mẹ Tri Ân Thầy 

 69. Tưởng Niệm Cậu Ba Qua Hồi Ức Xây Dựng TVTT  

 70. Vài Nét Về Giới Đàn Lục Hòa

 71. Vu Lan Nhớ Mẹ Qua 10 Bài Thi Kệ 

 72. Xin Tắm Một Vị Phật Đang Thành

 73. Xuân Thiếu Mẹ

 74. Xuất Xứ và Ý Nghĩa Kệ Hồi Hướng 

 75. Ý Nghĩa Hoa Đăng Phật Giáo

 76. Ý Nghĩa và Lợi Ích của Hồi Hướng Công Đức 

 77. Ý Nghĩa và Mục Đích Của Việc Tụng Kinh

 78. Ý Nghĩa và Phương Pháp Tụng Kinh

 79. Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Điển 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg