Trang Nhà  <  Bài Viết

 1. Ảnh Dụ Chuốt Trong Ngụ Ngôn Phật Giáo P1

 2. Ánh Trăng Rằm Trong Văn Hóa và Văn Học Phật Giáo Phương Đông

 3. Bài Ca Vô Úy

 4. Bài Tụng Tri Ân Tổ Sư Giảng Giải 

 5. Biết Ơn và Đền Ơn Là Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-đề **

 6. Bình Luận Sáu Bài Thi Kệ Bớt Duyên của Thiền Sư Từ Thọ **

 7. Bồ-Tát Hay Khóc

 8. Bồ-Tát Vầng Trăng Mát 

 9. Bớt Duyên 省緣

 10. Chân Thật Nghĩa của Giàu & Vui

 11. Chiêm Nghiệm Nhân Sinh Trong Mùa Dịch Bệnh Covid-19 Tăng Cao
 12. Cho Dù Ngày Mai Tận Thế

 13. Chữ Duyên Trong Đạo Phật 

 14. Chữ Hiếu Của Người Xuất Gia

 15. Con Không Là Đứa Con Lai

 16. Còn Mãi Ân Tình **

 17. Con Ơn Mẹ Nhiều Lắm ...

 18. Cốt Tủy Tu Hành: Dứt Trừ Tham Sân Si 
 19. Cùng Tử Về Lại Mái Nhà Xưa

 20. Cuộc Đời và Đạo Nghiệp Của Pháp Sư Thích Đạo An

 21. Dặn Dò Người Nghe Học Kinh Điển * 

 22. Danh Tăng và Cao Tăng

 23. Dịch và Bình Thơ Đầm Lặc Đàm của Tể Tướng Bùi Hưu (791-846)

 24. Dịch và Giới Thiệu Kinh Văn Thù Lễ Phật Pháp Thân ** 

 25. Dịch Thơ Sám Ngã Niệm

 26. Đạo Tình Nơi Cõi Tạm 

 27. Đạo Tình Nơi Xứ Tuyết 

 28. Đêm Rằm Tháng Giêng Suy Nghiệm Lẽ Sắc Không

 29. Đi Tìm Xuất Xứ Bài Kệ Tắm Phật

 30. Điếu Văn Hòa Thượng Thích Viên Thành

 31. Điếu Văn Ni Trưởng Như Ngọc

 32. Giới Thiệu Bản Dịch Kinh Hạnh Phúc
 33. Giới Thiệu Kinh Di Giáo

 34. Giới Thiệu Ý Nghĩa Phóng Sanh 

 35. Hoa Hồng Dâng Mẹ

 36. Học Hạnh Quán Âm - Vị Bồ-tát Ban Tặng Sự Bình An, Không Sợ Hãi 

 37. Kệ Tọa Thiền Buổi Sáng & Kệ Niệm Phật Buổi Tối 

 38. Kho Báu Vô Tận 

 39. Ký Ức - Món Quà Cõi Tạm

 40. Lời Chúc Tết Đầu Xuân: Năm Mới Phát Thánh Tài

 41. Lời Khai Thị của Hòa Thượng Hư Vân 

 42. Lời Nói Đầu - Kỷ Yếu An Cư Kiết Hạ tại Chùa Điều Ngự 2019 

 43. Lời Tựa Kinh Bát Đại Nhân Giác

 44. Lời Tựa Kinh Công Đức Tắm Phật

 45. Lời Tựa Kinh Người Phật Tử Tại Gia

 46. Lời Tựa Kinh Phúc Họa

 47. Lòng Con Như Chiếc Lá Khoai

 48. Mùa Xuân Thi Ca & Thiền Đạo: Trộm Được Phù Sinh Nửa Ngày Nhàn  

 49. Mười Bài Thi Kệ Về Ân Mẹ

 50. Mười Điều Huấn Thị Sửa Đổi Lỗi Lầm của Đại sư Hoằng Nhất 

 51. Ngày Mẹ Lâm Nạn 

 52. Ngôi Chùa Lý Tưởng

 53. Ôn Lại Nhân Duyên và Đạo Tình cùng Một Bậc Cao Tăng 

 54. Phá Trừ Hai Kiến Chấp Về Thân và Tâm

 55. Phật Pháp Tăng Quảng Luận (Trích Lục)

 56. Quà Sinh Nhật Cho Thầy và Tu Viện 

 57. Sám Hối và Bồ-tát Tam Tụ Tịnh Giới 

 58. Sám Hối Sáu Căn Giảng Ký **

 59. Sám Quy Mạng Giảng Giải ** 

 60. Tâm Kinh

 61. Tham luận Giáo Dục và Hoằng Pháp 1

 62. Tham Luận Giáo Dục & Hoằng Pháp 2

 63. Thăm Lại Diệu Đế

 64. Thành Ngữ “Hộc Xuyên Tước Phi” trong Quy Sơn Cảnh Sách * 

 65. Thành Ngữ Truyền Đăng Tục Diệm * 

 66. Thánh Đức và Pháp Môn Của Bồ-tát Địa Tạng 

 67. Theo Dấu Chim Hồng

 68. Thơ Hoàng Hạc Lâu và Điển Tích trong Thi Kệ Phật Giáo *

 69. Thừa Kế Chánh Pháp * 

 70. Tiễn Con Xuất Gia 

 71. Tiểu Sử Ngài Bất Không Kim Cang *

 72. Thiêng Liêng Tình Thầy 

 73. Thủ Bút Hòa Thượng Thích Thiện Tường

 74. Tin Sâu Hiểu Chắc

 75. Tịnh Nghiệp Mười Thương

 76. Tràng Hạt

 77. Tri Ân Mẹ Tri Ân Thầy 

 78. Truy Tố Cảnh Sách **

 79. Truyền Đèn Nối Lửa ** 

 80. Tưởng Niệm Cậu Ba Qua Hồi Ức Xây Dựng TVTT  

 81. Vài Nét Về Giới Đàn Lục Hòa

 82. Vu Lan Nhớ Mẹ Qua 10 Bài Thi Kệ 

 83. Xin Tắm Một Vị Phật Đang Thành

 84. Xuân Thiếu Mẹ

 85. Xuất Xứ và Ý Nghĩa Kệ Hồi Hướng 

 86. Ý Nghĩa Hoa Đăng Phật Giáo

 87. Ý Nghĩa và Lợi Ích của Hồi Hướng Công Đức 

 88. Ý Nghĩa và Mục Đích Của Việc Tụng Kinh

 89. Ý Nghĩa và Phương Pháp Tụng Kinh

 90. Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Điển 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg