top of page

Trang Nhà  <  Bài Viết

 1. Ảnh Dụ Chuốt Trong Ngụ Ngôn Phật Giáo P1

 2. Ánh Trăng Rằm Trong Văn Hóa và Văn Học Phật Giáo Phương Đông

 3. Bài Ca Vô Úy

 4. Bài Tụng Tri Ân Tổ Sư Giảng Giải 

 5. Biết Ơn và Đền Ơn Là Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-đề 

 6. Bình Luận Sáu Bái Thi Kệ Bớt Duyên 省緣 của Thiền Sư Từ Thọ 

 7. Bồ-Tát Hay Khóc

 8. Bồ-Tát Vầng Trăng Mát  

 9. Chân Thật Nghĩa của Giàu & Vui

 10. Chiêm Nghiệm Nhân Sinh Trong Mùa Dịch Bệnh Covid-19 Tăng Cao
 11. Cho Dù Ngày Mai Tận Thế

 12. Chữ Duyên Trong Đạo Phật 

 13. Chữ Hiếu Của Người Xuất Gia

 14. Con Không Là Đứa Con Lai

 15. Còn Mãi Ân Tình 

 16. Con Ơn Mẹ Nhiều Lắm ...

 17. Cốt Tủy Tu Hành: Dứt Trừ Tham Sân Si 
 18. Cùng Tử Về Lại Mái Nhà Xưa

 19. Cuộc Đời và Đạo Nghiệp Của Pháp Sư Thích Đạo An

 20. Dặn Dò Người Nghe Học Kinh Điển 

 21. Danh Tăng và Cao Tăng

 22. Dịch và Bình Thơ Đầm Lặc Đàm của Tể Tướng Bùi Hưu (791-846)

 23. Dịch và Giới Thiệu Kinh Văn Thù Lễ Phật Pháp Thân ** 

 24. Dịch Thơ Sám Ngã Niệm

 25. Đạo Tình Nơi Cõi Tạm 

 26. Đạo Tình Nơi Xứ Tuyết 

 27. Đêm Rằm Tháng Giêng Suy Nghiệm Lẽ Sắc Không

 28. Đi Tìm Xuất Xứ Bài Kệ Tắm Phật

 29. Điếu Văn Hòa Thượng Thích Viên Thành

 30. Điếu Văn Ni Trưởng Như Ngọc

 31. Giới Thiệu Bản Dịch Kinh Hạnh Phúc
 32. Giới Thiệu Kinh Di Giáo

 33. Giới Thiệu Ý Nghĩa Phóng Sanh 

 34. Hoa Hồng Dâng Mẹ

 35. Học Hạnh Quán Âm - Vị Bồ-tát Ban Tặng Sự Bình An, Không Sợ Hãi 

 36. Kệ Tọa Thiền Buổi Sáng & Kệ Niệm Phật Buổi Tối 

 37. Kho Báu Vô Tận 

 38. Ký Ức - Món Quà Cõi Tạm

 39. Lời Chúc Tết Đầu Xuân: Năm Mới Phát Thánh Tài

 40. Lời Khai Thị của Hòa Thượng Hư Vân 

 41. Lời Nói Đầu - Kỷ Yếu An Cư Kiết Hạ tại Chùa Điều Ngự 2019 

 42. Lời Tựa Kinh Bát Đại Nhân Giác

 43. Lời Tựa Kinh Công Đức Tắm Phật

 44. Lời Tựa Kinh Người Phật Tử Tại Gia

 45. Lời Tựa Kinh Phúc Họa

 46. Lòng Con Như Chiếc Lá Khoai

 47. Mùa Xuân Thi Ca & Thiền Đạo: Trộm Được Phù Sinh Nửa Ngày Nhàn  

 48. Mười Bài Thi Kệ Về Ân Mẹ

 49. Mười Điều Huấn Thị Sửa Đổi Lỗi Lầm của Đại sư Hoằng Nhất 

 50. Ngày Mẹ Lâm Nạn 

 51. Ngôi Chùa Lý Tưởng

 52. Ôn Lại Nhân Duyên và Đạo Tình cùng Một Bậc Cao Tăng 

 53. Phá Trừ Hai Kiến Chấp Về Thân và Tâm

 54. Phật Pháp Tăng Quảng Luận (Trích Lục)

 55. Quà Sinh Nhật Cho Thầy và Tu Viện 

 56. Sám Hối và Bồ-tát Tam Tụ Tịnh Giới 

 57. Sám Hối Sáu Căn Giảng Ký **

 58. Sám Quy Mạng Giảng Giải ** 

 59. Tâm Kinh

 60. Tham luận Giáo Dục và Hoằng Pháp 1

 61. Tham Luận Giáo Dục & Hoằng Pháp 2

 62. Thăm Lại Diệu Đế

 63. Thành Ngữ “Hộc Xuyên Tước Phi” trong Quy Sơn Cảnh Sách 

 64. Thành Ngữ Truyền Đăng Tục Diệm 

 65. Thánh Đức và Pháp Môn Của Bồ-tát Địa Tạng 

 66. Theo Dấu Chim Hồng

 67. Thơ Hoàng Hạc Lâu và Điển Tích trong Thi Kệ Phật Giáo *

 68. Thừa Kế Chánh Pháp * 

 69. Tiễn Con Xuất Gia 

 70. Tiểu Sử Ngài Bất Không Kim Cang 

 71. Thiêng Liêng Tình Thầy 

 72. Tinh Yếu Tư Duy Thiền Quán 

 73. Thọ Giới Khó, Sau Khi Thọ Giới Lại Càng Khó!

 74. Thủ Bút Hòa Thượng Thích Thiện Tường

 75. Tin Sâu Hiểu Chắc

 76. Tịnh Nghiệp Mười Thương

 77. Tràng Hạt

 78. Tri Ân Mẹ Tri Ân Thầy 

 79. Truy Tố Cảnh Sách 

 80. Truyền Đèn Nối Lửa 

 81. Tưởng Niệm Cậu Ba Qua Hồi Ức Xây Dựng TVTT  

 82. Vài Nét Về Giới Đàn Lục Hòa

 83. Vu Lan Nhớ Mẹ Qua 10 Bài Thi Kệ 

 84. Xin Tắm Một Vị Phật Đang Thành

 85. Xuân Thiếu Mẹ

 86. Xuất Xứ và Ý Nghĩa Kệ Hồi Hướng 

 87. Ý Nghĩa Hoa Đăng Phật Giáo

 88. Ý Nghĩa và Lợi Ích của Hồi Hướng Công Đức 

 89. Ý Nghĩa và Mục Đích Của Việc Tụng Kinh

 90. Ý Nghĩa và Phương Pháp Tụng Kinh

 91. Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Điển 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page