top of page

Trang Nhà  <  Bài Viết

 1. Ảnh Dụ Chuột Trong Ngụ Ngôn Phật Giáo P1

 2. Ánh Trăng Rằm Trong Văn Hóa và Văn Học Phật Giáo Phương Đông

 3. Bài Ca Vô Úy

 4. Bài Tụng Tri Ân Tổ Sư Giảng Giải 

 5. Biết Ơn và Đền Ơn Là Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-đề 

 6. Bình Luận Sáu Bái Thi Kệ Bớt Duyên 省緣 của Thiền Sư Từ Thọ 

 7. Bồ-Tát Hay Khóc

 8. Bồ-Tát Vầng Trăng Mát  

 9. Chân Thật Nghĩa của Giàu & Vui

 10. Chiêm Nghiệm Nhân Sinh Trong Mùa Dịch Bệnh Covid-19 Tăng Cao
 11. Cho Dù Ngày Mai Tận Thế

 12. Chữ Duyên Trong Đạo Phật 

 13. Chữ Hiếu Của Người Xuất Gia

 14. Con Đường Thành Phật **

 15. Con Không Là Đứa Con Lai

 16. Còn Mãi Ân Tình 

 17. Con Ơn Mẹ Nhiều Lắm ...

 18. Cốt Tủy Tu Hành: Dứt Trừ Tham Sân Si 
 19. Cùng Tử Về Lại Mái Nhà Xưa

 20. Cuộc Đời và Đạo Nghiệp Của Pháp Sư Thích Đạo An

 21. Dặn Dò Người Nghe Học Kinh Điển 

 22. Danh Tăng và Cao Tăng

 23. Dịch và Bình Thơ Đầm Lặc Đàm của Tể Tướng Bùi Hưu (791-846)

 24. Dịch và Giới Thiệu Kinh Văn Thù Lễ Phật Pháp Thân ** 

 25. Dịch Thơ Sám Ngã Niệm

 26. Đạo Tình Nơi Cõi Tạm 

 27. Đạo Tình Nơi Xứ Tuyết 

 28. Đêm Rằm Tháng Giêng Suy Nghiệm Lẽ Sắc Không

 29. Đi Tìm Xuất Xứ Bài Kệ Tắm Phật

 30. Điếu Văn Hòa Thượng Thích Viên Thành

 31. Điếu Văn Ni Trưởng Như Ngọc

 32. Giới Thiệu Bản Dịch Kinh Hạnh Phúc
 33. Giới Thiệu Kinh Di Giáo

 34. Giới Thiệu Ý Nghĩa Phóng Sanh 

 35. Hàn Sơn Hỏi Thập Đắc ** 

 36. Hoa Hồng Dâng Mẹ

 37. Học Hạnh Quán Âm - Vị Bồ-tát Ban Tặng Sự Bình An, Không Sợ Hãi 

 38. Kệ Tọa Thiền Buổi Sáng & Kệ Niệm Phật Buổi Tối 

 39. Kho Báu Vô Tận 

 40. Ký Ức - Món Quà Cõi Tạm

 41. Lời Chúc Tết Đầu Xuân: Năm Mới Phát Thánh Tài

 42. Lời Khai Thị của Hòa Thượng Hư Vân 

 43. Lời Nói Đầu - Kỷ Yếu An Cư Kiết Hạ tại Chùa Điều Ngự 2019 

 44. Lời Tựa Kinh Bát Đại Nhân Giác

 45. Lời Tựa Kinh Công Đức Tắm Phật

 46. Lời Tựa Kinh Người Phật Tử Tại Gia

 47. Lời Tựa Kinh Phúc Họa

 48. Lòng Con Như Chiếc Lá Khoai

 49. Mùa Xuân Thi Ca & Thiền Đạo: Trộm Được Phù Sinh Nửa Ngày Nhàn  

 50. Mười Bài Thi Kệ Về Ân Mẹ

 51. Mười Điều Huấn Thị Sửa Đổi Lỗi Lầm của Đại sư Hoằng Nhất 

 52. Ngày Mẹ Lâm Nạn 

 53. Ngôi Chùa Lý Tưởng

 54. Niệm Phật Tam Muội ** 

 55. Ôn Lại Nhân Duyên và Đạo Tình cùng Một Bậc Cao Tăng 

 56. Phá Trừ Hai Kiến Chấp Về Thân và Tâm

 57. Phật Pháp Tăng Quảng Luận (Trích Lục)

 58. Quà Sinh Nhật Cho Thầy và Tu Viện 

 59. Sám Hối và Bồ-tát Tam Tụ Tịnh Giới 

 60. Sám Hối Sáu Căn Giảng Ký **

 61. Sám Quy Mạng Giảng Giải ** 

 62. Tăng Già Chưa Hẳn Là Tăng Bảo 

 63. Tâm Kinh

 64. Tham luận Giáo Dục và Hoằng Pháp 1

 65. Tham Luận Giáo Dục & Hoằng Pháp 2

 66. Thăm Lại Diệu Đế

 67. Thành Ngữ “Hộc Xuyên Tước Phi” trong Quy Sơn Cảnh Sách 

 68. Thành Ngữ Truyền Đăng Tục Diệm 

 69. Thánh Đức và Pháp Môn Của Bồ-tát Địa Tạng 

 70. Theo Dấu Chim Hồng

 71. Thơ Hoàng Hạc Lâu và Điển Tích trong Thi Kệ Phật Giáo *

 72. Thọ Giới Khó, Sau Khi Thọ Giới Lại Càng Khó! 

 73. Thừa Kế Chánh Pháp 

 74. Tiễn Con Xuất Gia 

 75. Tiễn Một Vì Sao ** 

 76. Tiểu Sử Ngài Bất Không Kim Cang 

 77. Thiêng Liêng Tình Thầy 

 78. Tinh Yếu Tư Duy Thiền Quán 

 79. Thọ Giới Khó, Sau Khi Thọ Giới Lại Càng Khó!

 80. Thủ Bút Hòa Thượng Thích Thiện Tường

 81. Tin Sâu Hiểu Chắc

 82. Tịnh Nghiệp Mười Thương

 83. Tràng Hạt

 84. Tri Ân Mẹ Tri Ân Thầy 

 85. Truy Tố Cảnh Sách 

 86. Truyền Đèn Nối Lửa 

 87. Tưởng Niệm Cậu Ba Qua Hồi Ức Xây Dựng TVTT  

 88. Vài Nét Về Giới Đàn Lục Hòa

 89. Vu Lan Nhớ Mẹ Qua 10 Bài Thi Kệ 

 90. Xin Tắm Một Vị Phật Đang Thành

 91. Xuân Thiếu Mẹ

 92. Xuất Xứ và Ý Nghĩa Kệ Hồi Hướng 

 93. Ý Nghĩa Hoa Đăng Phật Giáo

 94. Ý Nghĩa và Lợi Ích của Hồi Hướng Công Đức 

 95. Ý Nghĩa và Mục Đích Của Việc Tụng Kinh

 96. Ý Nghĩa và Phương Pháp Tụng Kinh

 97. Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Điển 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page