top of page

Trang Nhà  <  Bài Viết

 1. Ảnh Dụ Chuột Trong Ngụ Ngôn Phật Giáo P1

 2. Ánh Trăng Rằm Trong Văn Hóa và Văn Học Phật Giáo Phương Đông

 3. Bài Ca Vô Úy

 4. Bài Tụng Tri Ân Tổ Sư Giảng Giải 

 5. Biết Ơn và Đền Ơn Là Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-đề 

 6. Bình Luận Sáu Bái Thi Kệ Bớt Duyên 省緣 của Thiền Sư Từ Thọ 

 7. Bồ-Tát Hay Khóc

 8. Bồ-Tát Vầng Trăng Mát 

 9. Cảm Xuân 

 10. Chân Thật Nghĩa của Giàu & Vui

 11. Chiêm Nghiệm Nhân Sinh Trong Mùa Dịch Bệnh Covid-19 Tăng Cao
 12. Cho Dù Ngày Mai Tận Thế

 13. Chữ Duyên Trong Đạo Phật 

 14. Chữ Hiếu Của Người Xuất Gia

 15. Con Đường Thành Phật **

 16. Con Không Là Đứa Con Lai

 17. Còn Mãi Ân Tình 

 18. Con Ơn Mẹ Nhiều Lắm ...

 19. Cốt Tủy Tu Hành: Dứt Trừ Tham Sân Si 
 20. Cùng Tử Về Lại Mái Nhà Xưa

 21. Cuộc Đời và Đạo Nghiệp Của Pháp Sư Thích Đạo An

 22. Dặn Dò Người Nghe Học Kinh Điển 

 23. Danh Tăng và Cao Tăng

 24. Dịch và Bình Thơ Đầm Lặc Đàm của Tể Tướng Bùi Hưu (791-846)

 25. Dịch và Giới Thiệu Kinh Văn Thù Lễ Phật Pháp Thân ** 

 26. Dịch Thơ Sám Ngã Niệm

 27. Đạo Tình Nơi Cõi Tạm 

 28. Đạo Tình Nơi Xứ Tuyết 

 29. Đêm Rằm Tháng Giêng Suy Nghiệm Lẽ Sắc Không

 30. Đi Tìm Xuất Xứ Bài Kệ Tắm Phật

 31. Điếu Văn Hòa Thượng Thích Viên Thành

 32. Điếu Văn Ni Trưởng Như Ngọc

 33. Giới Thiệu Bản Dịch Kinh Hạnh Phúc
 34. Giới Thiệu Kinh Di Giáo

 35. Giới Thiệu Ý Nghĩa Phóng Sanh 

 36. Hàn Sơn Hỏi Thập Đắc ** 

 37. Hoa Hồng Dâng Mẹ

 38. Học Hạnh Quán Âm - Vị Bồ-tát Ban Tặng Sự Bình An, Không Sợ Hãi 

 39. Kệ Tọa Thiền Buổi Sáng & Kệ Niệm Phật Buổi Tối 

 40. Kho Báu Vô Tận 

 41. Ký Ức - Món Quà Cõi Tạm

 42. Lời Chúc Tết Đầu Xuân: Năm Mới Phát Thánh Tài

 43. Lời Khai Thị của Hòa Thượng Hư Vân 

 44. Lời Nói Đầu - Kỷ Yếu An Cư Kiết Hạ tại Chùa Điều Ngự 2019 

 45. Lời Tựa Kinh Bát Đại Nhân Giác

 46. Lời Tựa Kinh Công Đức Tắm Phật

 47. Lời Tựa Kinh Người Phật Tử Tại Gia

 48. Lời Tựa Kinh Phúc Họa

 49. Lòng Con Như Chiếc Lá Khoai

 50. Mùa Xuân Thi Ca & Thiền Đạo: Trộm Được Phù Sinh Nửa Ngày Nhàn  

 51. Mười Bài Thi Kệ Về Ân Mẹ

 52. Mười Điều Huấn Thị Sửa Đổi Lỗi Lầm của Đại sư Hoằng Nhất 

 53. Ngày Mẹ Lâm Nạn 

 54. Ngôi Chùa Lý Tưởng

 55. Niệm Phật Tam Muội ** 

 56. Ôn Lại Nhân Duyên và Đạo Tình cùng Một Bậc Cao Tăng 

 57. Phá Trừ Hai Kiến Chấp Về Thân và Tâm

 58. Phật Pháp Tăng Quảng Luận (Trích Lục)

 59. Quà Sinh Nhật Cho Thầy và Tu Viện 

 60. Sám Hối và Bồ-tát Tam Tụ Tịnh Giới 

 61. Sám Hối Sáu Căn Giảng Ký **

 62. Sám Quy Mạng Giảng Giải ** 

 63. Tăng Già Chưa Hẳn Là Tăng Bảo 

 64. Tâm Kinh

 65. Tham luận Giáo Dục và Hoằng Pháp 1

 66. Tham Luận Giáo Dục & Hoằng Pháp 2

 67. Thăm Lại Diệu Đế

 68. Thành Ngữ “Hộc Xuyên Tước Phi” trong Quy Sơn Cảnh Sách 

 69. Thành Ngữ Truyền Đăng Tục Diệm 

 70. Thánh Đức và Pháp Môn Của Bồ-tát Địa Tạng 

 71. Theo Dấu Chim Hồng

 72. Thơ Hoàng Hạc Lâu và Điển Tích trong Thi Kệ Phật Giáo *

 73. Thọ Giới Khó, Sau Khi Thọ Giới Lại Càng Khó! 

 74. Thừa Kế Chánh Pháp 

 75. Tiễn Con Xuất Gia 

 76. Tiễn Một Vì Sao ** 

 77. Tiểu Sử Ngài Bất Không Kim Cang 

 78. Thiêng Liêng Tình Thầy 

 79. Tinh Yếu Tư Duy Thiền Quán 

 80. Thọ Giới Khó, Sau Khi Thọ Giới Lại Càng Khó!

 81. Thủ Bút Hòa Thượng Thích Thiện Tường

 82. Tin Sâu Hiểu Chắc

 83. Tịnh Nghiệp Mười Thương

 84. Tràng Hạt

 85. Tri Ân Mẹ Tri Ân Thầy 

 86. Truy Tố Cảnh Sách 

 87. Truyền Đèn Nối Lửa 

 88. Tưởng Niệm Cậu Ba Qua Hồi Ức Xây Dựng TVTT  

 89. Vài Nét Về Giới Đàn Lục Hòa

 90. Vu Lan Nhớ Mẹ Qua 10 Bài Thi Kệ 

 91. Xin Tắm Một Vị Phật Đang Thành

 92. Xuân Thiếu Mẹ

 93. Xuất Xứ và Ý Nghĩa Kệ Hồi Hướng 

 94. Ý Nghĩa Hoa Đăng Phật Giáo

 95. Ý Nghĩa và Lợi Ích của Hồi Hướng Công Đức 

 96. Ý Nghĩa và Mục Đích Của Việc Tụng Kinh

 97. Ý Nghĩa và Phương Pháp Tụng Kinh

 98. Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Điển 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page