Trang Nhà  < Hình Ảnh

Xuân Tân Sửu 2021
Khánh Thành Đài Quán Âm Lộ Thiên 2020
Khóa Tu Mùa Thu 2020
Vu Lan 2020
Đại Lễ Phật Đản 2020
Xuân Canh Tý 2020
Lễ Xuất Gia của Chú Quang Đạo
Đại Lễ Vu Lan 2019
Kinh Hành Quanh Hồ Tịnh Tâm
Khánh Thành Hồ Tịnh Tâm 2019
Hình ảnh Khánh Thành Hồ Tịnh Tâm & Tôn Tượng Bồ-Tát Quán Thế Âm
Khóa Tu Xuất Gia Báo Ân July 11-14,
Đại Lễ Phật Đản 2019
Lễ Vía Quán Âm 4-2019
Ban Đạo Ca Hoa Thiện Tường
Rằm Tháng Giêng 2019
Tết Kỷ Hợi 2019
Show More

Copy right @ Tu Viện Thiện Tường, 1512 N. Mckinley Ave. Champaign IL 61821

        Facebook: Tu Viện Thiện Tường; Email: tuvienthientuong@gmail.com(217) 552 - 1479