top of page

Hình ảnh Thầy Viện Chủ và các Phật tử Tu Viện Thiện Tường Hành Hương & Hoằng Pháp tại chùa Linh Sơn, chùa Tâm Quang, tu viện Quan Âm tại Michigan và chùa Phổ Minh tại Canada mùng 2 Tết, ngày 17-18/2,2018

Hình Ảnh

Chùa Linh Sơn - Michigan
Chùa Tâm Quang - Michigan

Chùa Phổ Minh - Canada

Tu Viện Quan Âm - Michigan

bottom of page