top of page

Tỳ-ni Nhật Dụng Thời COVID

Thân nghiệp

COVID nhắc phải rửa tay
Giữ thân sạch sẽ bệnh này khó xâm
Nguyện không giết, trộm, tà dâm
Rửa tay sám hối lỗi lầm đã gây.

Khẩu nghiệp

Họa từ miệng lưỡi mà ra
Bệnh vào từ miệng, ông bà đã răn
Mùa dịch chánh niệm nói năng
Khẩu trang đeo kỹ, sẽ ngăn khổ phiền.

Ý nghiệp

Dịch bệnh nên chẳng lang thang
Ở yên một chỗ tránh nàng COVID
Tâm luôn an trú nhớ ghi
Niệm Phật, niệm Pháp… nghiệp gì cũng qua!

              Sakya Minh-Quang
 

Giới thiệu:

      Thi kệ tỳ-ni nhật dụng là phương tiện để thực tập chánh niệm, như lý tác ý và nuôi dưỡng Bồ-đề tâm trong từng việc làm của người Phật tử.

      Mùa dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến đời sống của tất cả chúng ta. Chính phủ và các chuyên gia y tế khuyên chúng ta nên thường xuyên rửa tay sạch sẽ, mang khẩu trang khi tiếp xúc với người và hạn chế tối đa việc ra đường hay tụ tập nơi đông người. Vì vậy, bút giả xin gởi đến quý Phật tử xa gần ba bài thi kệ về rửa tay, mang khẩu trang, và an tâm ở nhà trong mùa dịch bệnh. Kính mong quý Phật tử học thuộc lòng, đọc và quán tưởng trong sinh hoạt hằng ngày để thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của mình.

      Một vị thiền sư bảo: "Ba nghiệp thanh tịnh gọi là Phật ra đời; ba nghiệp bất tịnh gọi là Phật diệt độ." Mùa Phật Đản về, kính chúc quý Phật tử tu tập ba nghiệp thanh tịnh. Đây chính là Pháp cúng dường công đức hơn mọi cúng dường, mà chúng ta nên dâng lên đức Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni, để tưởng niệm ngày Phật Đản có ý nghĩa nhất!
       Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

       Sakya Minh-Quang kính ghi

       Viết ngày 19 tháng 05, 2020 tại Tu Viện Thiện Tường

ty ni nhat dung thoi covid.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page