top of page

Trang Nhà  <  Tin Tức

                                    Tu Viện Thiện Tường
                             1512 N. McKinley Ave. Champaign, IL 61821
                           Email: tuvienthientuong@gmail.com; Tel: (217)552-1479;

                        Facebook: Tu Viện Thiện Tường / Website: thientuongtemple.com

                   Kêu Gọi Phát Tâm Xây Hồ Tịnh Tâm và Đài Thủy Nguyệt Quán Âm

 

          Bồ-tát vầng trăng mát/Bồ-tát thanh lương nguyệt
          Dạo giữa trời chân không/Du ư tất cánh không
          Sáng soi khắp ba cõi/Mãn chiếu ư tam giới
          Tâm tịnh: bóng trăng lồng/Vô xứ nhi bất hiện
              (Kinh Hoa Nghiêm) 

 

      Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát
      Kính thưa quý Phật tử xa gần,   
      Tu Viện Thiện Tường, ngôi chùa đầu tiên và duy nhất ở vùng Champaign-Urbana, vừa thành lập cách đây gần một năm để đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử địa phương và vùng phụ cận. Vì yêu cầu của city làm hồ nước chống ngập khi mưa về mà cũng đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử địa phương, Tu Viện Thiện Tường sẽ khởi công xây dựng Hồ Tịnh Tâm và Đài Quán Âm lộ thiên vào tháng 8 2018. 
      Mô hình đã vẽ theo đòi hỏi của city là công trình lớn, do nhà thầu Mỹ nhận làm, nên cần nhiều kinh phí để xây dựng cũng như thỉnh các tôn tượng từ Việt Nam sang. Kính mong quý Phật tử phát tâm hộ trì giúp công trình Hồ Tịnh Tâm Mẹ Quán Âm sớm ngày hoàn thành.
                 

               Nam-mô Đại Bi-Quán Thế Âm Bồ-tát. 

              TM Tu Viện Thiện Tường

                       

                   Viện Chủ: Sakya Minh-Quang 

                   Trân trọng kính mời

 

bottom of page