top of page

Ái và Từ Bi

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Ái và Từ Bi do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn Worcester, MA ngày 24 tháng 8, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page