top of page

Audio: Ánh Trăng Rằm Trong Văn Hóa &

       Văn Học Phật Giáo Phương Đông

​Các Phật tử có thể đọc bài viết ở đường link bên dưới

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page