top of page

Biết Cho Là Hạnh Phúc

Phật dạy nhân quả rõ ràng
Cho là gieo phước, gặt ngàn lần hơn
Tâm từ không nghĩ thi ơn
Vui giúp người được qua cơn khó nghèo.

Mở rộng lòng ra đón gió xuân
Niềm vui hỷ xả đẹp vô ngần
Từ thuở biết CHO là hạnh phúc
Xuân lòng tươi mát mãi tràn dâng.

              Sakya Minh-Quang

   Kính mời đại chúng lằng nghe bài Pháp: Biết Cho Là Hạnh Phúc do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Thanh Tịnh - Rochester NY, ngày 2 tháng 11, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page