top of page

Bổn Phận Người Phật Tử

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Bổn Phận Người Phật Tử do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Tam Bảo - Tulsa, OK ngày 22 tháng 11, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page