top of page

Cảm Xuân Canh Tý 

Pháo đỏ mai vàng… rực rỡ thay
Lời ca tiếng nhạc… rộn đêm ngày
Du xuân, nữ diện đồ sang đẹp
Tiệc tết, nam đua chúc phát tài
Mãi bận nên quên đầu đã bạc
Ham vui nào biết mình đang say
Xuân về hoa nở người tranh ngắm
Lặng lẽ giường thiền hỏi mấy ai?

Sakya Minh-Quang

Tết Canh Tý

Ngày 25 tháng 01, 2020

tho tet 1.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page