top of page

Cảm Xuân 

Pháo đỏ mai vàng… rộn rã thay
Lời ca tiếng nhạc… tiệc đêm ngày
Du xuân, nữ diện đồ sang đẹp
Viếng Tết nam đua chúc phát tài.


Mãi bận nên quên đầu đã bạc
Ham vui nào biết mình đang say!
Xuân về hoa nở người tranh ngắm
Lặng lẽ giường thiền hỏi mấy ai?

Sakya Minh-Quang

Tết Canh Tý

Ngày 25 tháng 01, 2020

thayngoi thien.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page