top of page

Cắt Tóc

Ngày xưa cắt tóc kiếm tiền 
Ngày nay cắt tóc kết duyên bạn hiền 
Cắt cho rơi rụng não phiền
Trái xoan hay mặt chữ điền đều duyên!
        ***
Xin mời bạn ghé cửa thiền
Thử xem trăm não ngàn phiền rụng rơi!
               Sakya Minh-Quang

492576993_m.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page