top of page

Cầu Pháp Quên Thân

Tấn Tống Tề Lương Đường đại gian

Cao Tăng cầu Pháp ly Trường An

Khứ nhân thành bách quy vô thập

Hậu giả an tri tiền giả nan

Lộ viễn bích thiên duy lãnh kết

Sa hà giá nhận lực bì đan

Hậu hiền nhữ vị am thử chỉ

Vãng vãng tương kinh dung dị khan!

         Pháp Sư Nghĩa Tịnh đời Đường

 

Tấn Tống Tề Lương đến Đại Đường

Cao Tăng cầu Pháp xa quê hương

Đi trăm về chỉ vài ba vị

Phần nhiều gởi xác lại bên đường!

Đường xa trời thẳm, đêm giá rét 

Sông cát mịt mù, lực khó đương!

Hậu hiền các vị ai hiểu được?

Xem kinh sao lại quá tầm thường !!!
             Sakya Minh Quang dịch

photo1490279218347.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page