top of page

Tám mươi lăm tuổi một đời người

Lá rụng nhưng chồi vẫn tốt tươi

Con cháu đông hoà nên sự nghiệp

Vợ chồng bao lửa vẫn vàng mười.

Đất khách không quên nền gia giáo

Nếp nhà luôn giữ đạo làm người

Tiếng kệ lời kinh ngày đưa tiễn

Cụ về cõi Phật miệng mỉm cười.

Sa-môn Sakya Minh-Quang kính tặng

bottom of page