top of page

Con Đường Thành Phật 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Con Đường Thành Phật do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Ưu Đàm - NV ngày 3 tháng 12, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page