top of page

Công Đức Xuất Gia 

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Công Đức Xuất Gia do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Phật Bảo - Chicago, IL ngày 17 tháng 4, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page