top of page

Ân Nào Hơn Phật Ân

Kính mời đại chúng cùng lắng nghe bài pháp Ân Nào Hơn Phật Ân do TT Viện chủ Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Phật Ân - Santa Ana, CA Jan 14, 2018. 

bottom of page