Tâm Hiếu Là Tâm Phật

Bài pháp Tâm Hiếu Là Tâm Phật do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Quang Minh Sept 3, 2017