top of page

Tâm Hiếu Là Tâm Phật

Bài pháp Tâm Hiếu Là Tâm Phật do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Quang Minh Sept 3, 2017

bottom of page