top of page

Sinh Lão Bệnh Tử - Quán Niệm Về Tử

Chết 

       Chết là lìa bỏ những người thương
       Trước lúc lâm chung nỗi đoạn trường
       Não dạ giã từ con hiếu thảo
       Đau lòng ly biệt vợ hiền lương
       Mãi lo gia nghiệp thành cơ sở
       Chẳng chút đạo tâm ngại bước đường
       Hắc ám bao trùm miền lạnh lẽo
       Thẫn thờ vô định khổ sầu vương!

    Kính mời đại chúng nghe bài giảng thứ 2 về già trong chủ đề khóa tu: sinh, già, bệnh, chết được TT Viện Chủ Sakya Minh Quang giảng tại Thiền Viện Chân Không, Hawaii, tết Dương Lịch 2018

bottom of page