top of page

Trang Nhà  <  Tin Tức

                      Thư Kêu Gọi Cúng Dường

Xây Dựng Tu Viện Thiện Tường - Trung Tâm Tu Học Hoằng Pháp vùng Trung Tây Mỹ 

 

   Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

   Kính thưa quý Phật tử xa gần,

     Hơn một năm qua, một chặng đường

     Thêm nhiều ân nghĩa, nặng tình thương

     Thiền Đường Bát Nhã gieo mầm trước

     Mong kết nên hoa: Viện Thiện Tường.

 

   Với tâm nguyện xây dựng một trung tâm tu học Phật giáo ở vùng Trung Tây Mỹ (Midwestern United States), nơi đủ điều kiện tổ chức khóa tu ngắn hạn như xuất gia gieo duyên và dài hạn như đào tạo người xuất gia để truyền thừa mạng mạch Phật Pháp nơi hải ngoại, Thiền Đường Bát Nhã được hình thành để chuẩn bị cho mục đích và tâm nguyện rộng lớn này. Nhờ ơn trên chư Phật gia hộ và sự hộ trì của quý Phật tử hộ pháp xa gần, chùa đã mua được miếng đất rộng 1.5 acres nằm trong thành phố Champaign, gần campus  đại học UIUC, thuận tiện cho việc đi lại nhưng vẫn đủ không gian yên tĩnh để tu học.

   Mảnh đất này nằm trong zone có thể xây dựng cơ sở tôn giáo, đã được tham vấn với hội đồng thành phố Champaign. Đây được xem là "vùng đất hứa" cho những Phật tử thao thức tu học chuyên sâu, sống gần gũi thiện tri thức để cùng nhau sách tấn tu học, cũng như Phật tử người Mỹ và sinh viên các trường đại học lân cận có thể lui tới học hỏi và thực hành Phật Pháp qua ngôn ngữ tiếng Anh.

   Hiện nay chùa đang cần kinh phí để chuẩn bị xây dựng chánh điện, trai đường và basement sành cho sinh hoạt cộng đồng như lớp học Việt ngữ v.v... Diện tích xây dựng bao gồm basement (1600 sq ft) là 4200 sq ft. Kinh phí xây dựng dự tính khoảng 400,00.00 USD. Chùa sẽ làm lễ khởi công xây dựng, đặt viên đá đầu tiên vào 10 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2016, cũng là ngày lễ Phật Đản tại Thiền Đường Bát Nhã, Champaign.

   Chúng tô tha thiết kêu gọi quý Phật tử cùng chung tay góp phần công đức để xây dựng thành tựu ngôi chùa đầu tiên và duy nhất tại địa phương này. Các Phật tử có thể phát tâm cúng dường tịnh tài, công quả, hay giới thiệu bạn bè cùng góp phần công đức. Chùa cũng rất cần thợ xây dựng và kiến trúc sư, nếu quý vị biết ai xin giới thiệu. Thay mặt Phật tử địa phương, chúng tôi xin thành kính tri ân.

 

   Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.

   Champagin 05/05/2016

   Sakya Minh-Quang

 Ps. Mọi chi phiếu cúng dường, xin gởi về địa chỉ 1608 Jeanne St. Champaign, Il 61821

     Người nhận xin đề: Thien Tuong Temple.

 

 

bottom of page