Chánh Tín Tịnh Độ

Bài pháp Chánh Tín Tịnh Độ do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Toronto, Canada ngày 22/10/2017