top of page

Để Lại Những Gì & Mang Theo Những Gì 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Để Lại Những Gì & Mang Theo Những Gì do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Tam Bảo - Tulsa, OK ngày 21 tháng 12, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page