top of page

Đêm Nay Sen Vẫn Gieo Trồng

Cho dù ngày mai tận thế 

Đêm nay sen vẫn gieo trồng

Đêm lòng gió mát trăng thanh

Xưng tán A-di-đà Phật.

       Sakya Minh-Quang

hinh thang 11-12.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page