top of page

Đức Phật Thành Đạo

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Đức Phật Thành Đạo do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Phước Hải - Charlotte, NC ngày 13 tháng 1, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page