top of page

Đức Tín và Từ Bi

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Đức Tín và Từ Bi do TT. Sakya Minh-Quang giảng tại chùa Từ Bi - Milwaukee, WI ngày 21 tháng 7, 2019. 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page