top of page

Gánh Được - Buông Được

Gánh được mà buông cũng dễ dàng

Ghét thương, thành bại chuyện thế gian

Tin sâu nhân quả không phiền trách

Biết đời mộng huyễn tâm tự an!

           Sakya Minh-Quang

hinh thang 1-2.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page