top of page

Học Hạnh Quán Âm: Từ Bi & Trí Tuệ 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Học Hạnh Quán Âm: Từ Bi & Trí Tuệ do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Saigon Kitchen - San Jose, CA ngày 22 tháng 10, 2019. 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page