top of page

Kệ Hô Chuông Sáng-Tối

(Ngâm Kệ Phật Dược Sư)

* Buổi sáng đọc:

Chuông chùa sáng sớm ngân vang
Nguyện người tỉnh giấc mơ màng tử sanh (C)
Dừng chân nẻo lợi đường danh
Quay về bờ giác vô sanh niết-bàn! (C)

 

* Buổi chiều đọc:

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page