top of page

Lễ Hoa Đăng Tri Ân 

Kính mời đại chúng xem Lễ Hoa Đăng Tri Ân tại Tu Viện Thiện Tường tối thứ bảy ngày 1  tháng 9, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page