top of page

Trang Nhà  <  Thi Kệ  < Thi Kệ Sáng Tác

Lời Ngoại Để Lại

“Xin đừng rơi lệ chia tay

Tiếc thương vì Ngoại đến ngày ra đi

Mỉm cười con hãy nhớ ghi

Gia đình mình có những khi vui vầy.”

Vô thường Phật dạy là đây

Xin con nhớ mãi những ngày còn nhau!

Ngoại về cõi Phật vui sao

Con còn ở lại với bao ân tình.

Trăm năm ngỡ một kiếp sinh

Chỉ trong hơi thở đời mình đã qua

Gắng gieo sen báu Ta-bà

Ngoại con cùng ở bên tòa Như Lai.

Sakya Minh Quang

9765.jpg

"Don't cry because I am no longer with you, smile because of the good time we had."

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page