top of page

Mùa Xuân, Đạo Thiền và Thi Ca

終日昏昏醉夢間,
忽聞春盡強登山;
因過竹院逢僧話,
偷得浮生半日閒。
--李涉

Dịch âm:


    Chung nhật hôn hôn túy mộng gian
    Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san
    Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại
   Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn!

Dịch nghĩa:


      Sống say chết mộng mãi mê mang
      Chợt nghe Xuân hết, gắng đăng san
      Cùng tăng trò chuyện trên sân trúc
      Trộm được phù sinh nửa buổi nhàn!
               Lý thiệp đời Đường, Sakya Minh-Quang dịch

終日尋春不見春,
芒鞋踏破嶺頭雲;
歸來偶把梅花嗅,
春在枝頭已十分。
──唐.無盡藏

Dịch âm:


    Chung nhật tầm Xuân, bất kiến Xuân
    Mãng hài đạp phá lĩnh đầu vân
    Quy lai ngẫu bả mai hoa khứu
    Xuân tại chi đầu dĩ thập phân.

Dịch nghĩa:


    Suốt buổi tìm Xuân, chẳng thấy Xuân
    Giày rơm giẫm nát đỉnh phù vân
    Quay về chợt gặp hương mai thoảng
    Đầu cành, Xuân đẹp đã mười phân!
           Ni Vô Tận Tạng đời Đường, Sakya Minh-Quang dịch

塵勞迥脫事非常
緊把繩頭做一場
不是一番寒徹骨
爭得梅花撲鼻香
黃檗禪師

Dịch âm:


     Trần lao quýnh thoát sự phi thường
     Khẩn bả thằng đầu tố nhất trường
     Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt
     Tranh đắc mai hoa phác tỷ hương

Dịch nghĩa:


     Thoát trần việc ấy rất phi thường
     Nắm chặt đầu dây, vững lập trường
     Nếu chẳng một phen xương lạnh thấu
     Hoa mai đâu dễ thưởng mùi hương
             Thiền Sư Hoàng Bích- Sakya Minh-Quang dịch

春去百花落
春到百花開
事逐眼前過
老從頭上來
莫謂春殘花落尽
庭前昨夜一枝梅

Dịch âm:


     Xuân khứ bách hoa lạc
     Xuân đáo bách hoa khai
     Sự trục nhãn tiền quá
     Lão tùng đầu thượng lai.
     Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
     Đình tiền tạc dạ nhất chi mai!

Dịch nghĩa:


     Xuân đến trăm hoa nở
     Xuân đi trăm hoa tàn
     Trước mắt, việc trôi mãi
     Trên đầu, già đã sang!
     Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
     Đêm qua sân trước một nhành mai!
           Thiền sư Mãn Giác đời Lý, Sakya Minh-Quang dịch

h14.jpg
hd10.jpg
hm2.jpg
hm4.jpg
hm3.jpg
hm1.jpg
hd8.jpg
hd5.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page