top of page

Ngọn Đèn Soi Sáng 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Ngọn Đèn Soi Sáng do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Tâm Quang - MI ngày 16 tháng 11, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page