top of page

Phật Pháp Qua Rằm Tháng Giêng 

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Phật Pháp Qua Rằm Tháng Giêng do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Điều Ngự ngày 

Pháp Thoại 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page