top of page
Quán Tưởng Tắm Phật 

     Kệ Tắm Phật
Con nay tắm gội đức Như Lai
Trí sạch trang nghiêm, phước sâu dày
Khiến các chúng sinh trong năm trược
Chứng pháp thân Phật, sạch trần ai.
      ***
Phật chẳng từng sanh ở Ca-tỳ
Chưa từng nhập diệt nước Câu-thi
Pháp thân sao thấy còn sinh diệt?
Bụi vướng vào tròng, phải lấy đi!
       ***
Tháng tư mùng tám, sáng đẹp tươi
Thái tử Đạt-đa mới ra đời
Rồng đến đón mừng phun nước tắm
Sen nở nâng theo mỗi bước Người!

Lễ Phật Đản trong truyền thống Phật giáo còn được gọi là Lễ Tắm Phật, vì nghi thức tắm Phật là một phần quan trọng, không thể thiếu trong đại lễ này. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa tắm Phật cũng như tắm Phật như thế nào là đúng cách. Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài pháp: Quán Tưởng Tắm Phật do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Linh Sơn - Worcester, MA ngày 20 tháng 5, 2018.

bottom of page