top of page

Sự Trọng Yếu Của Sám Hối Trong Tu Tập 

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Sự Trọng Yếu Của Sám Hối Trong Tu Tập do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Tu Viện Kim Sơn - San Jose, CA ngày 27 tháng 7, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page