top of page

Tâm Thư Kêu Gọi Góp Gạch Xây Chùa

Giai Đoạn 1: Khởi Công

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Kính thưa quý Phật tử xa gần,

Riêng một góc trời đất Champaign

Một vùng đất mới, lạ mà quen

Không biết kiếp nào mang ân nghĩa

Hôm nay dừng lại nối duyên sen!

     (Sakya Minh-Quang)

     Tu Viện Thiện Tường được bắt đầu thành lập cách đây năm năm trên một diện tích gần 2 acres ở thành phố Champaign, Illinois. Đây là ngôi chùa Phật giáo Việt Nam duy nhất tại vùng đất này. Lúc chưa có chùa, Phật tử địa phương phải lái xe từ hai đến ba tiếng mới đến được một ngôi chùa Việt Nam gần nhất.

     Ban đầu, một số Phật tử địa phương đã thỉnh thầy giúp đỡ xây chùa để đáp ứng nhu cầu tu học, cũng như là chỗ nương tựa cho các gia đình Phật tử khi hữu sự. Đây là nơi xa xôi giá lạnh, cộng đồng người Việt lại không nhiều. Tuy nhiên, vẫn có những người tin hướng Phật Pháp! Vì vậy, dù biết rằng xây chùa nơi đây sẽ rất khó khổ, nhưng do sự tha thiết cần cầu của Phật tử địa phương, và cũng vì muốn đem ánh sáng Chánh Pháp đến vùng sâu, vùng xa, thầy đã phát nguyện dấn thân, cố gắng xây dựng một trung tâm tu học chẳng những cho Phật tử người Việt, mà còn cho người bản xứ. Từ khi thành lập, Tu Viện Thiện Tường đã trở thành nơi thầy tự tu và hoằng Pháp. Nơi đây thầy đã dịch kinh, viết sách, xuất bản, ấn tống, giảng dạy, đào tạo đệ tử xuất gia v.v….

     Ban đầu vì kinh phí không đủ, cũng như thủ tục pháp lý khó khăn, thầy chỉ có thể xây dựng cơ sở tạm thời để tu học và hoằng Pháp. Thầy đã sửa sang garage để làm Chánh Điện cho đại chúng tu học. Sau vài năm nỗ lực, được sự ủng hộ của Phật tử xa gần và chính quyền địa phương, Tu Viện Thiện Tường ngày càng trở nên trang nghiêm và làm được nhiều Phật sự quan trọng. Nhờ Hồng Ân Chư Phật gia hộ, cuối cùng hội đồng thành phố đã chấp thuận Tu Viện Thiện Tường là ngôi chùa hợp pháp chính thức.

     Theo luật thành phố, Chánh Điện là nơi công cộng cho nên phải đáp ứng những đòi hỏi về thiết bị an toàn, tiện lợi cho người khuyết tật, đủ rộng cho đông người tụ tập v.v…. Vì vậy, việc xây dựng Chánh Điện mới là nhu cầu tu học cấp thiết của Tu Viện và theo đòi hỏi của luật định. Lại nữa, Chánh Điện mới khi xây dựng xong sẽ là nơi tổ chức các khóa tu hằng năm của Tu Viện như An Cư Kiết Hạ, Sứ Giả Như Lai… cho chư Tăng Ni, và khóa tu chuyên sâu cho Phật tử tại gia như Xuất Gia Gieo Duyên v.v….

     Thành phố đã cho phép làm chùa và cấp giấy phép xây dựng Chánh Điện. Thầy tổ chức khóa tu xuất gia báo ân từ ngày 26-28 tháng 08, 2021 để hồi hướng công đức cho việc xây dựng Chánh Điện được thuận duyên và sớm thành tựu. Lễ Động Thổ, đặt đá xây dựng Chánh Điện sẽ tổ chức vào Chủ Nhật ngày 29 tháng 08, 2021. Vì vậy, Thầy xin quý Phật tử phát tâm cúng dường mỗi người một viên gạch, hay mỗi nhà một viên gạch, hoặc một nhóm huynh đệ, bàn bè một viên gạch để có thể khởi công xây dựng Chánh Điện. Mỗi viên gạch là USD 1000.00 (một ngàn đô Hoa Kỳ). Quý Phật tử cũng có thể tùy tâm, tùy sức phát tâm cúng dường.

     Thầy tha thiết kêu gọi quý Phật tử địa phương và các nơi đồng phát Bồ-đề tâm, góp một tay với thầy xây dựng trung tâm tu học và hoằng Pháp quan trọng và có ý nghĩa này.

Nơi nào khó khổ con vào

Nguyện làm vơi bớt nỗi đau vô thường!

Nguyện chư Bồ-tát mười phương

Giúp nên Tu Viện Thiện Tường báo ân!

Nam-mô Thường Tri Ân Bồ-tát Ma-ha-tát.

Tu Viện Thiện Tường

Ngày 31 tháng 07, 2021

Viện chủ:

Sa-môn Sakya Minh-Quang

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ghi chú: quý Phật tử cúng dường bằng cách:

* Viết check gởi về: Tu Viện Thiện Tường - 1512 N. Mckinley Ave. Champaign, IL 61821; người nhận: Thien Tuong Temple

* App Zelle: quý vị chỉ cần email của chùa:

tuvienthientuong@gmail.com

hinh mat tien chua 5.jpg
tâm thư kêu gọi góp gạch xay chua dot 1.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page